SKLEP O ZAČETKU KANDIDIRANJA ZA VOLITVE ORGANOV RIBIŠKE DRUŽINE MEDVODE ZA OBDOBJE 2022 – 2025

Članice in člani RD Medvode!

Na spodnji povezavi se nahajata “Sklep” in “Obrazec za kandidaturo za volitve organov v Ribiški družini Medvode za mandatno obdobje 2022 – 2025”.

Komisija za kandidaturo bo obravnavala vse kandidature, ki bodo prispele na sedež RD Medvode najkasneje do 18. 2. 2022.

Povezavi:

Sklep

Obrazec za kandidaturo

Ribiški pozdrav,

RD Medvode