NOVI POVEZAVI VEZANI NA STANJE VOD RD MEDVODE

Na spletni strani RD Medvode smo dodali novo povezavo vezano na delovanje HE Medvode in povezavo do zadnjih podatkov samodejnih hidroloških postaj v Sloveniji.

Namen povezav je, da se ribiči lažje odločimo za primeren in predvsem varen ribolov na reki Savi in reki Sori.

Dober prijem v 2021 vam želi RD Medvode.