Prva stran

OBVESTILO

Obveščamo vse ribolovce, člane RD Medvode in turiste, da je zaradi drsti posameznih vrst rib, do nadaljnjega za ribolov zaprta desna stran revirja R1 – SAVA od sotočja do višine trgovine Hofer.

Hvala za razumevanje!

UO RD MEDVODE

 

Pomembni datumi in plan ribiških srečanj 2015

N Datum Zbor Kraj – Revir Dogodek
1 Sobota – 28. 03. 08,00 K D Medvode Občni zbor RD Medvode
2 Sobota – 25. 04. 07,00 Šmartno OT LRP – »skupna teža«
3 Sobota – 16. 05. 07,00 Šmartno OT LRP – »skupna teža«
4 Sobota – 06. 06. 07,00 Šmartno Dan medvoških ribičev: OT LRP – »skup. teža«
5 Nedelja – 07.06. 07,00 Sora DP LRM – »najdaljša riba«
6 Petek   – 24. 07. 17,00 Šmartno OT LRP – »18urni maraton – skupna teža«
7 Sobota – 08.08. 07,00 Šmartno Piknik in ribiško srečanje
7 Sobota – 12. 09. 07,00 Šmartno OT LRP – »skupna teža«
8 Od 2. 11. do 4. 11. 17,00 Šmartno Obnavljanje članstva

 

 

Spletni nakup ribiških kart !   


Spletna prodaja ribolovnih dovolilnic za morski ribolov in ostale vrste ribolova v Sloveniji
Buy online fishing licences for fly-fishing and other types of fishing in Slovenia

 

O B V E S T I L O

Spoštovani ribiči!

SPREMEMBE PRAVILNIKA O ŠPORTNEM RIBOLOVU V VODAH RD MEDVODE – 19. 03. 2008:

  • Briše se člen 9/3 – prepoved ribolova pri Tacenskem mostu,
  • V členu 15/2 se briše lovna mera za šarenko,
  • 16. člen: v R4 – ribnik Šmartno som nima lovne mere,
  • V členu 18/1: dovoli se uplen 2 lipana (prej 1), 2 potočni postrvi (prej 1),
  • V členu 18/4: število uplenjenih somov ni omejeno (prej 1),
  • V členu 18/5 je som izvzet,
  • Spremeni se prvi stavek 26/5 člena in glasi:«V enem dnevu in na podlagi ene ribolovne dovolilnice sme ribič izvajati ribolov le v enem revirju v tekoči vodi (R1- Sava, ali R2- Sora, ali R3- potok Mavelščica), zraven pa tudi v R-4 ribnik Šmartno (Torej lahko na en koledarski datum vpiše največ dva revirja, primer: dopoldan lovi v tekoči vodi, popoldan pa na ribniku) in le na salmonidne ali ciprinidne vrste, oziroma v R4 na vrste po posebni ureditvi ribolovnega režima.
  • Briše se člen 27/4 »Invalidi, člani RDM, ki so invalidi z več kot 50 % invalidnostjo, so upravičeni do nakupa letne ribolovne dovolilnice s 25% popustom.« Novi člen glasi: »Invalidi I. kategorije, člani RDM, so upravičeni do nakupa letne ribolovne dovolilnice s popustom. O višini popusta odloča UO za vsak primer posebno.«

SPREMEMBE PRAVILNIKA O LOVU SULCA V RIBIŠKI DRUŽINI MEDVODE – 15. 03. 2003:

  • V 3. Členu se doda novi odstavek: »Z odprtjem lova sulca – 01. 11., se prepove lov ščuke«
  • Spremeni se 11/1. člen in glasi: «Spremstvo pri lovu sulca je obvezno za vse turiste, člane RD Medvode, člane RD Grosuplje in imetnike letne ribolovne dovolilnice RD Medvode. Spremljevalec (lahko spremlja do 2 gosta in lahko tudi sam lovi) je lahko vsak član RD Medvode s petimi leti nepretrganega članstva v RD Medvode in 2 (dve) leti po uspešno opravljenem izpitu za športnega ribiča in ob pogojih, da v tekočem letu ni bil disciplinski kaznovan.

 

 

 

predlogi in pripombe na spletno stran  naj@skrbnik.com