Prva stran

Ribolovni režim in članske obveznosti za sezono 2016/2017:

 Dežurstvo v času obnavljanja članstva:

Dan Datum Čas Dežurni
Sreda 02. 11. 17,00-19,00 Simerl, Korelec, Magdič in Kolarić
Četrtek 03. 11. 17,00-19,00 Simerl, Korelec, Kolarić in Bižal
Petek 04. 11. 17,00-19,00 Simerl, Korelec, Zavec in Smrekar
Sobota(rez. dan) 05. 11. 08,00-11,00 Simerl in Korelec

Obveznosti polnoletnega in mladoletnega člana:

Kategorija članstva RZS ZRDL RDM »Ribič« LRD Konces. Z Ribičem Brez Ribiča
Člani polnoletni 18,50 7,00 59,50 12,00 38,00 15,00 150,00 138,00
Članice polnoletne 18,50 7,00 59,50 12,00 19,00 15,00 131,00 119,00
Člani študent 0 7,00 35,00 6,00 19,00 15,00 81,00 75,00
Častni člani 0 0 59,50 0 0 0 59,50
Starejši od 70 let 18,50 7,00 59,50 12,00 19,00 15,00 130,00 103,00
Ribiški čuvaji 18,50 7,00 59,50 12,00 0 15,00 112,00 100,00
Oproščeni plačila 18,50 7,00 59,50 12,00 0 15,00 112,00 100,00
Mladoletni člani 0 0 6,00 6,00 0 15,00 27,00 21,00
Član druge RD 20,00 7,00 59,50 0 38,00 15,00 0 139,50

Plačila obveznosti se lahko izvedejo samo preko banke, pošte ali računalnika. Plačilo z gotovino ne bo mogoče.

 

Cene dnevnih ribolovnih dovolilnic:

Kategorija ribiča Cena
Cena dnevne turistične ribolovne dovolilnice za lov Salmonidov v revirju (R1) SAVA 15,00
Cena dnevne turistične ribolovne dovolilnice za lov Salmonidov v revirju (R2) SORA 15,00
Cena dnevne turistične ribolovne dovolilnice za lov Ciprinidov v revirju (R1) SAVA 15,00
Cena dnevne turistične ribolovne dovolilnice za lov Ciprinidov v revirju (R2) SORA 15,00
Cena dnevne ribolovne dovolilnice za lov rib v ribniku za člane RDM in RDG 8,00
Cena dnevne turistične ribolovne dovolilnice za lov v ribniku 15,00
Cena dnevne ribolovne dovolilnice za lov sulca za člane RDM in RDG 15,00
Cena dnevne turistične ribolovne dovolilnice za lov sulca: ujemi – spusti 30,00
Cena dnevne turistične ribolovne dovolilnice za lov sulca: upleni 70,00
Spremstvo za turiste pri lovu sulca 50,00

Člani lahko še vnaprej lovijo po sistemu »ujemi – spusti« z obvezno uporabo razkužila za rano na ribi.

Spremeni se 5/1. Člen Pravilnika o lovu sulca v Ribiški družini Medvode (15. 03. 2003) in glasi: «Pravico do lova sulca si pridobi član ribiške družine z uspešno opravljenim izpitom za športnega ribiča in ob pogojih, da v tekočem letu ni bil disciplinsko kaznovan«.

Dovoli se uplen samo 1 lipana, prepoved lova potočne postrvi

 

Cene dnevnih ribolovnih dovolilnic za člane RD Grosuplje

Revir Salmonidi Ciprinidi SKUPAJ
R8(R1) Sava 10 dni = 20,00 5 dni 10,00 30,00
R2 Sora 5 dni = 10,00 10 dni 20,00 30,00
R4 Ribnik Šmartno 10 dni = 80,00 80,00
SKUPAJ 30,00 110,00 140,00

Člani RD Grosuplje – imetniki Letne ribolovne dovolilnice RD Medvode:

Vrnitev LRD za sezono 2015/16 in nakup nove za sezono 2016/17 je v soboto, 05. 11. 2016, od 8. – 11. ure.

 

Število izlova sulcev

Revir R8(R1) Sava R2 Sora Reprezentanca Skupno
Število 7 + 3* 4+2* 2 18

* število sulcev za turistični ribolov

Lovna mera sulca v revirju R1 Sava in v revirju R2 Sora je 90 cm; za zadnja dva sulca je 100 cm.

 

Sklep 7: Možnosti zamenjave že kupljenega ribolovnega dneva za lov ciprinidov za salmonidni lovni dan:

Član RD Medvode lahko v eni ribolovni sezoni zamenja do 40 ciprinidnih lovnih dni z doplačilom 5,00 € po enem dnevu.

 

Pravica ribolova novo sprejetih članov:

Pravico lova sulca ima:

  • novi član naše RD po opravljenem ribiškem izpitu, spremlja pa lahko po petih letih članstva v RD Medvode

Višina cene administrativnih stroškov pri vpisu novega članov je 60,00 €.

 

Prodajna mesta ribolovnih dovolilnic so:

  • Ribiški dom Ribiške družine Medvode, tel. 01 511 63 38
  • Gostilna Bizeljčan, Šmartno, tel. 01 511 61 04
  • Gostilna Bencak, Medvode, tel. 01 361 23 49
  • Na spletni strani: www.ribiskekarte.si

 

Še naprej bo ribolovne dovolilnice za lov sulca za člane RDM in RDG, prodajala Ga. Marija Koprivec, Zgornje Pirniče 10 E, tel. 01 362 13 70, za turiste, ki nimajo zagotovljenega spremstva, pa gospodar družine.

 

Cena najema ribiškega doma, šotora in kpl. miza in 2 klopi

Nastrešek Dom Šotor na dan Miza in 2 klopi na dan
Člani 50,00 € 70,00 € 30,00 € 3,00 €
Turisti 125,00 € 125,00 € 50,00 € 5,00 €

V posebnih primerih o višini nadomestila za koriščenje nastreška ali doma odločata predsednik in gospodar družine.

Član družine ali član njegove ožje družine ima pravico za praznovanje svojega praznika uporabiti prostore ribiškega doma, nastreška, uporabo šotora ali miz, po znižani ceni, samo enkrat na leto.

Nadomestilo za neopravljeno delovno uro je 10 (deset) €.

 

Spletni nakup ribiških kart!   


Spletna prodaja ribolovnih dovolilnic za morski ribolov in ostale vrste ribolova v Sloveniji
Buy online fishing licences for fly-fishing and other types of fishing in Slovenia

 

 

 

 

predlogi in pripombe na spletno stran  naj@skrbnik.com